כניסה
תס"ק ים > מסירה ישירה, מסירה עקיפה

מסירה ישירה, מסירה עקיפה

​סוגי מסירה

 1. 1. מסירה ישירה
  1. הגדרות נמל
   ביבוא - תהליך שבו המטען  נפרק  ישירות מהאוניה למשאית, מבלי שיהיה צורך באחסנתו בנמל בטרם שחרורו, והמסירה נעשתה במהלך המשמרת בה בוצעה הפריקה.

  1. לגבי מכולה – מסירת מכולה לבעליה או למי מטעמו במישרין מהאוניה שליד הרציף או מרציף המיועד לאחסון קצר.

   ביצוא - תהליך שבו מטען נטען  ישירות מהמשאית לאוניה, מבלי שיהיה צורך באחסונו בנמל לפני הטעינה  לאוניה,  והטעינה נעשתה במהלך המשמרת בה הוכנס המטען לנמל.

   לגבי מכולה – טעינת מכולה  מהרכב או מהרציף המיועד לכך ישירות לאוניה העוגנת ליד הרציף.


  1. 2. מסירה עקיפה

 1. 3. מסירה מעורבת

מסמך pdfלערך המלא