אודות תס"ק ים

קידום תהליכי סחר ממוחשבים בקהילת הים בישראל

מערכת  תס"ק-ים הינה תשתית ניהולית וטכנולוגית המאפשרת תהליכי סחר אלקטרוניים מתקדמים בין כל הגופים והחברות, הפועלים בקהילת הסחר הימי בישראל. המערכת מספקת שרותים לכל השותפים בשרשרת הלוגיסטית של הסחר הימי : נמלי הים, המכס, סוכני אניה, סוכני מכס, משלחים בין לאומיים, יבואנים, יצואנים וחברות תובלה, וכן גופים במעגל הרחב יותר הקשור לסחר כמו משרדי הממשלה השונים, צה"ל,משטרה ועוד. מנהלת תס"ק- ים מצויה במגעים עם גופים בעולם לשיתוף פעולה טכנולוגי.

מטרת מיזם זה, ברמה הלאומית, היא לשפר את כושר התחרות של המשק הישראלי באמצעות ייעול תהליכי השינוע ("נמל ללא ניירת") וחסכון בתשומות בתהליכי הסחר, תוך התייחסות לכל שרשרת האספקה הלוגיסטית.

תס"ק ים מופעלת ע"י מנהלת משותפת בראשות רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה ומינהל המכס במשרד האוצר. ניהול המערכת הופקד בידי חברת נמלי ישראל הרואה במיזם חלק חשוב בתשתיות הנמליות אותן היא מקדמת, ובהתאם לכך הקצתה את המשאבים הנדרשים לקידומו.

ההשתתפות היא וולונטרית, וההיענות הרחבה של קהילת הסחר הימי מצביעה על חשיבותו ונחיצותו של המיזם הקהילתי.

המיזם הינו ייחודי בנוף העסקי הישראלי, חברות בעלות אינטרסים כלכליים שונים ולעיתים אף מנוגדים לוקחות בו חלק לאורך השנים על מנת להגשים יעדים ארוכי טווח.

צרכי הקהילה והפתרונות במסגרת המערכת נדונים בפגישות עבודה תקופתיות ומקצועיות של נציגי קהילת הסחר הימי. בפגישות אלה נדונים תהליכים ובעיות בסחר הימי. מוצעים ונקבעים פתרונות ומתבצעת חלוקת משימות מעקב אחרי ביצוען. כחלק מהיעד הישראלי להוות חלק מהקהילה העסקית הרחבה מותאמות מערכות תס"ק-ים לסטנדרטים שמציבים גורמים בינלאומיים כמו WCO - ארגון המכס, IMO ארגון הסחר של האו"ם ועוד.

מסמך powerpointסרטון תס"ק ים

פעילות הפרויקט מתבצעת בתחומים הבאים:

 • מתג מסרים ממוחשב מבוסס כספות וירטואליות:
  באמצעות מתג מאובטח זה מועברים מסרים אלקטרוניים בין חברי קהילת הים. מסרים אלה מחליפים טפסי נייר ומנתבים מידע בין הגורמים השונים בשני אופנים:
  • מיתוג מסרים - העברת מידע בין מערכות המידע של השותפים באמצעות מסר אלקטרוני במבנה מוסכם מראש, משוב לא מיידי
  • WEB-SERVICES - העברת מידע בין מערכות המידע של השותפים: שאילתה במבנה מוסכם מראש, משוב מיידי
  פעילות תקינה של המתג קריטית לסחר הימי ולכן בנוסף להכפלת השרתים ובסיסי הנתונים הדרושים להפעלתו, הוקם אתר Disaster recovery) DR) אליו מועברת פעילות המתג במקרה של פגיעה באתר הראשי. באמצעות המערכת מועברים 230 סוגי קבצים בהיקף של כ – 3.7 מיליון מסרים בחודש.

 • שירותים מקוונים – מחשוב ענן:
  לרשות החברים בקהילת הים עשרות מסכי אינטרנט המשמשים לצפייה במידע כגון: סטטוס אנייה ומכולה, וכן ולשימוש בתהליכים תפעוליים כדוגמת דיווח מצהרים, בקשות לעיתוק ועוד. כיום מבוצעות כ- 61,000 טרנזקציות בחודש.

  השרותים המקוונים מסייעים לתמיכה בתהליכים בעלי היקף קטן - B2C שלא מצדיקים פיתוח ממשקים, ומתן אפשרות לחברות קטנות להשתתף בסחר ע"פ הסטנדרטים שנקבעו.

  מנהלת תס"ק-ים פועלת להרחבת השימוש בסחר אלקטרוני בין מעגלי הקהילה המורחבת על ידי העמדת שירותים מקוונים לשימושה. ומאפשרים לכל גורם בה, גם אם אין ברשותו תשתיות מתאימות להיות שותף מלא בתהליכים המתקדמים.

 • ישומי מובייל ומאגרי מידע:
  ישומי מובייל לסמרטפונים הכוללים צפייה בסטטוס מכולה וכותרת מצהרים ואישור דוחות אנשי צוות. בנוסף ישנו ניהול של טבלאות מידע קהילתיות המשמשות את כלל השותפים בשרשרת הלוגיסטית

 • קידום מייזמים מול גורמים בנלאומיים
  תס"ק-ים חבר בארגון: IPCSA   (International Ports Community System Assosiation) ומנסה לקדם גם סחר ללא ניירת עם גורמים בינלאומיים שונים כגון, מתגים, נמלים ורשויות מכס במדינות מעבר לים. דוגמה לפרוייקט כזה הינו שרות TRACK&TRACE המאפשר החלפת מיידעים עם נמלים בחו"ל.

למידעון תס"ק ים​

מסמך pdfלראשונה, העברת שטר מטען בטכנולוגיית ה- Block Chain

מסמך pdfLogistics Visibility Task Force initiates new blockchain project

מסמך pdfIPCSA- NoTN PR 1st July