כניסה
תס"ק ים > הצהרת טעינה

הצהרת טעינה

הצהרת טעינה - Shipping Declaration, Load Statement

הצהרת טעינה היא הצהרת היצואן/ סוכן מכס/ משלח הנשלחת לסוכן האנייה, לגבי נתוני המשלוח.
הצהרת הטעינה מהווה בסיס להכנת שטר המטען ע"י סוכן האנייה.

הצהרת טעינה ראשונית כוללת הערכות לגבי משקל/נפח והוראות טיפול מיוחדות במטען. 

כאשר נעשית המכלת מטעני יצוא לתוך מכולה בנמל או במסוף חיצוני, ישנן  שתי הצהרות טעינה:

  1. ברמת המטען הבודד המומכל לתוך המכולה- מתבצעת ע"י סוכן מכס/יצואן.
  2. ברמת המכולה בסיום המכלתה - נעשית על ידי משלח.

הצהרות הטעינה נבדקות מול הנתונים במסר ה – BOOKING.​