כניסה
תס"ק ים > אניה משותפת

אניה משותפת

​​אנייה אשר המטען שבה מטופל על ידי מספר סוכני אנייה.

מבחינה תפעולית האנייה מיוצגת בכל מסע על ידי סוכן מתפעל (Leader) שמייצג את בעל האנייה.

סידור זה נובע מהסכם בין סוכנים להפעיל במשותף קוים מסוימים כאשר מספר אניות פועלות בקו וכל אחת מהן מיוצגת על ידי סוכן אנייה אחר.

כל מטען יתיר (Over Manifested) ייוחס לסוכן המתפעל שתפקידו לברר את הפרטים אצל שותפיו ולהעבירו לנמל.

מספר ימים אחר ההפלגה מעביר הסוכן המתפעל את הנתונים על האחוז של כל אחד מהשותפים (חלוקה נפרדת לפריקה ולטעינה) שמהווים את הבסיס לחלוקת סכומים גלובאליים (שימוש בציוד מיוחד, עבודה בשעות חריגות, המתנות) בין הסוכנים השונים.​