כניסה
תס"ק ים > מגה פורט

מגה פורט

​​​מגה פורט - MEGA PORT

תוכנית עולמית ביוזמת משרד האנרגיה האמריקאי למניעת הברחה של חומרים רדיואקטיביים בשרשרת הסחר הבינלאומי.

אחד האיומים הגדולים למדינת ישראל הוא שארגוני הטרור ישיגו נשק הגרעיני או פצצה רדיו אקטיבית. איום זה התעצם עקב האפשרות שמדינות תומכות-טרור המפתחות נשק גרעיני, עלולות להעבירו, לצד חומרים גרעיניים אחרים, לארגוני הטרור, על מנת לחמוק מהאשמה בהפעלתו. ארגונים אלה אינם כפופים כמובן לחוקים וכללים בינלאומיים.

ישראל פועלת לקדם את התוכניות הבינלאומיות לאבטחת שרשרת האספקה ומניעת מעבר לא חוקי של חומרים רדיו אקטיביים. במסגרת זו תומכת ישראל באמנה לאבטחה פיזית של חומרים גרעיניים (CPPNM), באמנה הבינלאומית לדיכוי פעילות טרור גרעיני (CNT), בהחלטה מס' 1540 של מועצת הביטחון של האו"ם, ביוזמה הגלובלית למלחמה בטרור הגרעיני (GICNT) וביוזמת ה"מגה-פורט" המובלת על ידי האמריקנים.

מסמך pdfלערך המלא