כניסה
תס"ק ים > חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית Digital Signature

חתימה אלקטרונית - חתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימן אלקטרוני, שהוצמד או שנקשר למסר אלקטרוני.

חתימה אלקטרונית מאובטחת- חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

  1. היא ייחודית לבעל  אמצעי החתימה.
  2. היא מאפשרת זיהוי של בעל אמצעי החתימה.
  3. היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
  4. היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.

חתימה אלקטרונית מאושרת- חתימה דיגיטלית מאובטחת המלווה בתעודה אלקטרונית של גורם מאשר (המאושר ע"י רשם גורמים מאשרים במשרד המשפטים). לחתימה זו יהיה מעמד משפטי זהה לזה של חתימה רגילה.

על פי החוק חתימה אלקטרונית מאושרת, חזקה כי היא חתימה אלקטרונית מאובטחת.

העיגון החוקי:
חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א 2001 , ותקנות