כניסה
תס"ק ים > זמינות

זמינות

​​​זמינות, זמינות המטען – Availability

הודעה המתקבלת במכס מאתר אחסון (נמל או מסוף חיצוני) המודיע על קבלת המטען באתר.

עם קליטת נתוני הקבלה של מטען/מכולת יבוא במערכת מטענים בנמל, מופק מסמך wordמסר זמינות *(ZMINUT) מועבר למערכת המכס. מסר זה הוא תנאי להפעלת תהליך התרה במכס.

*  מבנה המסר ביבוא השתנה עם כניסת מערכת דור חדש של המכס.
   המבנה המצורף  בלינק שלמעלה משמש ליצוא ושטעון בלבד.