כניסה
תס"ק ים > ארגון הסחר העולמי - WTO

ארגון הסחר העולמי - WTO

ארגון הסחר העולמי - World Trade Organization

WTO - ארגון הסחר העולמי World Trade Organization הינו ארגון בינלאומי העוסק בהתוויית הסכמים אוניברסאליים לסחר הבינלאומי המוסכמים על המדינות החברות בו.

מטרתו העיקרית להבטיח סחר חופשי, שוויוני, בטוח וצפוי, ככל שניתן, בין כל מדינות העולם.

ה-WTO פועל בשלושה מישורים:

 

  • פורום לייזום וניהול מו"מ מסחרי מולטילטרלי בין המדינות החברות.
  • מעקב אחר יישום ביצוע ההסכמים ע"י כל אחת מן המדינות החברות.
  • פורום ליישוב סכסוכי סחר בינ"ל בין המדינות החברות.

 

WTO הוקם בשנת 1995 כארגון הממשיך את פעילות ג.א.ט.ט - Tariffs and Trade General Agreement - הסכם ומוסד בינלאומי שהוקם ב- 1947 לאחר מלחמת העולם השנייה עם התחלת התאוששותן של כלכלות העולם מהמלחמה.

לערך המלא