כניסה
תס"ק ים > VGM

VGM

VGM - VERIFIED GROSS MASS - מונח זה משמעותו יישום אימות משקל המכולות לפני טעינתן על אניה.

ארגון הספנות הבינלאומי IMO קבע הנחיות במסגרת אמנת SOLAS (Safety of life at Sea) לפיהן השוגר או הטרמינל או הנמל או הרכבת או המסופים העורפיים חייבים  למסור משקל מאומת  של מכולה לפני טעינתה על האניה. היצואן הוא שאחראי להצהיר על המשקל המאומת. אם משקל המכולה לא אומת ולא הועבר לקברניט האניה – לא תתאפשר טעינת המכולה.

מטרת הנחיה זו לדאוג לבטיחות המסע הימי והיא תקפה בכל העולם וחלה על טעינת מכולות ביבוא וביצוא.

המשקל המאומת יבוצע באחת משתי השיטות

  1. שקילת המכולה הארוזה על ידי השוגר או מי שהוסמך על ידו , או ע"י הנמל או הרכבת או המסופים העורפיים.
  2. שקילת כל המטענים המיועדים להמכלה לפני ההמכלה, כולל חלקי המטען וכל  ציוד אחר הנמצא בתוך המכולה, והוספת משקל הטרה  של המכולה למשקל זה.

השקילה חייבת להתבצע במאזניים מכויילים ומאושרים בכפוף לתקנים שנקבעו ע"י משרד התחבורה.
את המשקל יש להעביר לנמל ולמוביל הימי. השוגר יצרף פרטי זיהוי לנתוני השקילה וכל אלו יועברו במסר תעודת אחסנה.

במדינת ישראל הוסכם כי הנמלים יבצעו שקילה של המכולות הנכנסות בשערי הנמל, וידווחו אותו במסר COAPR (מסר אישור טעינה סופי) לסוכני האניות. 
משקל זה יהווה את משקל ה- VGM במידה ויהיה שונה מהמשקל שסוכן המכס קיבל מהיצואן, ודווח במסר תעודת אחסנה.
הנמל מעדכן את סוכני המכס במשקל ה- VGM באמצעות מסר: CODECO

מסמך pdf הנחיות VGM (פרסום לשכת הספנות)​