כניסה
תס"ק ים > מזהה עיסקה

מזהה עיסקה

ביטוי חד ערכי המשמש את קהיליית הים בארץ ,לזיהוי מטען יבוא או יצוא המובל  באמצעות  כלי שייט .

העסקה מתייחסת למטען המפורט ב שטר מטען אחד. מספר שטר המטען מזהה את העסקה בה מדובר בתהליך הסחר הבינלאומי. אך מאחר ומספר שטר המטען אינו ייחודי, נמצא הפתרון  בארץ באמצעות  מזהה העסקה שהוא חד ערכי . מאחר ומדובר בפיתוח מקומי, מוכר מזהה העסקה בארץ בלבד.

מזהי העיסקה ניתנים ע"י סוכני האוניה והמשלחים הבינלאומיים על פי הכללים הרשומים למטה.

מסמך pdfלערך המלא