כניסה
תס"ק ים > מים טריטוריאליים

מים טריטוריאליים

גבולה הימי של מדינה נקבע במרחק 12 מייל מחופי המדינה. האזור בין הגבול הימי ובין קו החוף של המדינה הינו תחום המים הטריטוריאליים של אותה מדינה.
דף אינטרנטחוק הים של האו"מ משנת 1988 קובע כי מרחק של 12 מייל מקו החוף הממוצע (בהתחשב בגיאות והשפל), של מדינה יהיה בריבונותה ובתחום שיפוטה כולל המרחב האווירי שמעליו.

ריבונות המדינה אכן מאפשרת לה לפקח על הנכנסים לתחום המים שלה אך גם מטילה על המדינה אחריות לגבי איכות המים והפגיעה בסביבה הימית אשר בריבונותה.החוק מאפשר לכל ספינה "תמימה", סוחר או מלחמה , לעבור במים הטריטוריאליים של כל מדינה בהרשאתה כמובן, מלבד בימי מלחמה.  בימי מלחמה המדינה רשאית להגביל שיוט במימיה הטריטוריאליים.

חוק הים של האו"מ משנת 1999 קובע 12 מייל נוספים בהם למדינה זכות לפקח על זיהום הים,ענייני מכס, משאבים ומהגרים לא חוקיים . תחום מים זה נקרא מים לאומיים או המשכיים.במידה והמרחק בין שתי מדינות לא מאפשר מרחב של 12 מייל לכל אחת מהן, כמו במפרצים,במייצרים ובתעלות- יקבעו ההסכמים בין המדינות את מיקום הגבול הימי כמו למשל במפרץ אילת.

באו"מ פועלת ועדה העוסקת באופן שוטף בחוק הים ומקיימת פרוייקטים עתירי ממון לקידום ושמירה על איכות הסביבה הימית. ישראל חברה בוועדה מאז שנת 1995.

היסטוריה

שליטה במימי הים היוו עילה לא אחת ליציאה למלחמה. הרומאים (המאה ה- 8 לפנה"ס ועד המאה ה- 5 לספירה) קבעו כי כל מימי הים התיכון הם בשליטתם, כלומר הכוח הצבאי הוא שקבע מהו הגבול הטריטוריאלי גם בים.

בסכסוך בין הולנד לאנגליה במאה ה- 17 , שתי המעצמות הימיות, נדרש דיפלומט ויועץ המלך צ'רלס הראשון לקביעת חכמי ישראל והמשנה בעניין קביעת גבול ימי. ד"ר פ' עוז-זלצברגר מביאה את הדברים במאמרה העוסק בשורשים היהודיים של הרפובליקה המודרנית:

"הסיבה למאמץ האינטלקטואלי האדיר הזה הייתה קטטה בין ציי הסוחר האנגלי וההולנדי על זכויות שיט בים הפתוח. ההולנדים, שייצג אותם המדינאי והמשפטן הדגול הוגו גרוטיוס (1583-1645), תבעו "ים חופשי", חופשי מגבולות וזכויות קניין. ואילו אנגליה, המעצמה הימית המתחרה, ביקשה "ים סגור" שמותווים בו גבולות טריטוריאליים. סלדן נחלץ לפעולה מטעם האינטרס האנגלי ובמצוות מלכו צ'רלס הראשון. כך נכתבו שני חיבורי מופת בתולדות המשפט הבינלאומי, מָרֶה ליבֶרוּם [Mare Liberum] "הים החופשי"; 1609 של גרוטיוס אשר טען - בהסתמך, בין השאר, על הברית  הישנה - שגבולות ימיים הם דמיון גרידא ועל כן אינם קבילים; ואילו סלדן השיב לגרוטיוס בספר פולמוס בשם מָרֶה קְלָאוּסוּם [Mare Clausum] "הים הסגור"; 1635, שדווקא התנ"ך והתלמוד, בהתוותם בדייקנות נחרצת את גבולות ארץ ישראל ואת הגבולות בין נחלות השבטים, יצרו תפישה משוכללת ביותר שעל פיה גבולות הם פיקציה משפטית מחייבת.
מכאן שגם גבולות ימיים, שכמוהם היו כבר לישראל הקדומה, שרירים וקיימים חרף היותם - ודווקא בשל היותם - פרי דמיון משפטי".

חוק הים הראשון נקבע במאה ה - 17 וקבע תחום מים טריטוריאליים לפי "טווח התותח" של ספינות המלחמה - 3 מייל.
בשנת 1983 , בעקבות סכסוך דיג בין איסלנד לאנגליה (מלחמת הבקלה), התקבלה אמנה בינלאומית הקרויה "חוק הים" שקבעה כי מרחק של עד 200 מייל ימי מחופי מדינה הוא אזור כלכלי בלעדי  (EEZ - Exclusive Economic Zone) של המדינה ובו יש למדינה בלעדיות על ניצול אוצרות הים אך גם אחריות לטבע והסביבה.​