כניסה
תס"ק ים > תעריפי הובלה ימית

תעריפי הובלה ימית

תעריף ההובלה הימית הנו המחיר המוסכם על המוביל וחברת הספנות להובלת הסחורה מנמל אחד לנמל אחר. התעריף נקבע ליחידת משקל או נפח  על פי הגבוה מבניהם. על ידי הכפלת התעריף ביחידות המדידה יקבעו דמי ההובלה הימית למוצר המבוקש.

מרכיבי תמחור ההובלה הינם ישירים כמו מרחק ההובלה, תדירות קו ההובלה, ועוד, מרכיב נוסף קשור למטען עצמו, סוג המטען, אריזתו וכדו'.

מיון על פי סוג המטען:

 • מכולות  Container
 • מכולה מלאה FCL-Full Container Load
 • מכולה חלקית LCL-Less than Container Load
 • מטען כללי General Cargo
 • מטען מיוחד Specific Commodity

בהובלת מכולה מלאה קיים תעריף אחיד (למכולה מגבלת משקל מוסכמת), ויש להוסיף לדמי ההובלה גם את תשלום שכירת המכולה.

בהובלת מטען חלקי במכולה, החישוב נעשה ע"פ תעריף ליחידה כפול יחידת נפח או משקל, הגבוה מביניהם - Weight/Measurement. דמי שכירות המכולה מחויבים באופן יחסי.

העלות הכוללת של ההובלה מכילה לעיתים גם מרכיבים נוספים, היטלים על פי אופי המטען, והיטלי קו או עונת השנה. ההיטלים מחושבים כאחוז מדמי הובלת המטען.

היטלים על פי אופי המטען:

 • היטל על משקל או אורך חריג.
 • היטלי קו או היטל תקופתי.
 • היטל דלק – פיצוי לבעל האוניה על עליה בשער הדלק. אם חלה ירידה בשער יפצה בעל האוניה את בעל המטען.
 • היטל שער מטבע - היטל המפצה את בעל האנייה על ירידת שער המטבע בו משולמים דמי ההובלה לעומת שערי מטבעות אחרים.  אם חלה ירידה בשער יפצה בעל האוניה את בעל המטען.
 • היטל סיכוני מלחמה  - היטל זה נועד לפצות את בעל האנייה בגין תשלום פרמיית בטוח גבוהה לאנייה הנכנסת לאזור מלחמה.
 • היטל צפיפות - מפצה את בעל האוניה על זמן המתנת יתר של האניה בנמלים עמוסים או בעלי קצב עבודה בלתי מתאים לכמויות המטענים.

בקווי הובלה מסוימים יש להוסיף היטל  שמוסיף נמל היעד - THC-Terminal Handling Charge.

בקווי בהובלה ימית קיימת הנחה שהובלת סחורה יקרה תסבסד הובלה של סחורה זולה או במילים אחרות קיים סבסוד צולב, כיוון שהתשלום  הוא למכולה ולא ע"פ עלות תכולתה. ​