כניסה
תס"ק ים > תעודת ליווי

תעודת ליווי

תהליך שחרור מכולה או מטען מהנמל, אל היבואן או אל אתר איחסון נוסף (מסוף עורפי) , מלווה במסר תעודת ליווי.
המסר נשלח מהנמל אל המשלח או סוכן המכס המטפל בשיחרור המטען , ואל המסוף העורפי במידה והמכולה נשלחת אליו לאיחסון .
תעודת הליווי תופק לאחר שהתקיימו כל התנאים לשיחרור המטען , כלומר יש פקודת מסירה, ניתן אישור מהמכס שכל המיסים שולמו (התרת מכס) , וניתן אישור מהנמל שכל האגרות שולמו (התרת חת"ד).

מסר תעודת הליווי מכיל את כל פרטי המטען היוצא מהנמל  : תאורו , משקלו , אם הוא מסוכן,  תאור האריזה ( סוג המכולה או תאור אופן האריזה במטען כללי), וכן פרטים מזהים כמו מס' העיסקה והסידורי, מס' הרשימון . במסר מצויין גם מיקום המטען/מכולה בנמל , שיאפשר לנהג הרכב הבא להוציאו להגיע אליו בקלות.
אם מדובר במטען היוצא מהנמל למסוף עורפי , יצויין גם אם הוא ייצא על משאית או ברכבת.​