תעודת אחסנה

תעודת אחסנה - Export Delivery Document

עם כל כניסת מטען יצוא לנמל על סוכן המכס, אשר קיבל עליו לטפל במטען, להעביר לנמל מסר תעודת אחסנה (מסר זה החליף את הטופס  של תעודת האחסנה).
את מסר תעודת אחסנה יש לשדר, על פי דרישת המכס, לפחות שלוש שעות לפני הגעת הטובין.
יש להבחין בין "תעודת אחסנה למכולה" ובין "תעודת אחסנה למטען כללי". התעודות הללו ממלאות פונקציה דומה אולם הן מכילות פריטי מידע שונים. 
לאחר השידור מעביר הנמל את המסר למכס ומסר משוב למסר ת. אחסנה אל המשדר ולחברת התובלה.
המסר מיועד להעברת מידע על כל מכולה/מטען אל הנמל טרם כניסתם אליו, וכן מהווה אסמכתא לביצוע עסקת הובלה בין המוביל היבשתי לבעל המטען. 
המסר כולל את פרטי סוכן האוניה, פרטי האוניה, היעד, פרטי סוכן המכס, פרטי הרשימון, מס' המכולה, סוג המכולה, אורכה, משקלה ומס' הסגר.
חברת התובלה מוסיפה את פרטי הרכב ופרטי הנהג ושולחת כמסר לנמל (ראה טבלה להלן).

המסרים הבאים של תעודות אחסנה פעילים ובתהליכי הטמעה:

סעיף המקרה שם הקובץ סטאטוס
א מסר מלא  הנשלח ע"י סוכן מכס וכולל פרטי הובלה מסמך word COPARN פעיל
ב מסר חלקי הנשלח ע"י סוכן מכס ואינו כולל פרטי הובלה COPARN פעיל
ג מסר פרטי הובלה הנשלח ע"י חברת התובלה מסמך word COPAR5 פעיל
ד.1 מסר עבור מכולת יבוא שנפרקה בנמל אחד ותימסר ללקוח בנמל השני COPARI בתהליכי הטמעה
ד.2 מסר עבור מכולת יבוא שנפרקה בנמל אחד ותימסר ללקוח בנמל השני הנשלח ע"י חב' הובלה להשלמת פרטי הובלה COPRI5 בתהליכי הטמעה
ד.3 מסר עבור מכולת יצוא שהתקבלה בנמל אחד ואמורה להיטען בנמל השני COPARN בתהליכי הטמעה
ד.4 מסר עבור מכולת שטעון שנפרקה בנמל אחד אך תיטען לאוניה אחרת בנמל השני COPARN בתהליכי הטמעה
ה מסר למטען כללי CRGOI1 בתהליכי הטמעה
ו מסר חברת התובלה למטען כללי CRGOI2 בתהליכי הטמעה
ז מסר תעודת אחסנה למכולות ריקות מסוכן אניה/depot מסמך word COMTIN פעיל

ח

מסר תעודת אחסנה עם פרטי חברת תובלה למכולות ריקות מסמך word COMTI5 פעיל