כניסה
תס"ק ים > שיטעון

שיטעון

תהליך של פריקת/ טעינת מטען/ מכולה מאוניה בנמל כאשר היעד הסופי שלו/ה הוא לקוח בחו"ל.

המטען נפרק מאנייה אחת וייטען לאנייה אחרת בנמל הפריקה או בנמל אחר - שטעון בין נמלי, באמצעות העברה יבשתית בין הנמלים, או העברה חופית. או שיעבור בדרך היבשה אל מחוץ לגבולות המדינה.

מטען שטעון הוא מטען שממלא אחר התנאים הבאים:

  1. הוכר כמטען שטעון על ידי המכס.
  2. לא נארז מחדש.
  3. הוצהר מראש כמטען שטעון (לפני פריקתו).

מאחר ומדובר במטען שאינו מיועד ללקוח ישראלי הרי שהבאתו מגדילה את הכנסות המשק הישראלי משירותים ולכן מייחסים לו אגרות זולות יותר בהשוואה למטעני יבוא, לצורך עידוד.

מטעני שטעון מזוהים באמצעות סוגי משגור מיוחדים במערכת המטענים.
כיום מרבית המטענים המשוטענים מועברים במכולות.

במקרים בהם סוכן האנייה האחראי לפריקת המכולה מהאנייה שהביאה אותה  מעביר אותה לסוכן אנייה אחר שמטפל בטעינתה על אנייה שבטיפולו, סוכן האנייה הראשון יפיק פקודת מסירה וימסור אותה לסוכן המכס שיטפל בתהליך עד לטעינתה על אניית היצוא (הפקת רשימון יצוא, הגשת הצהרת טעינה לסוכן האנייה השני).​