כניסה
תס"ק ים > סוכן אניה

סוכן אניה

סוכן אניה Shipbroker, Shipping Agent

אדם או חברה המתמנה על ידי המוביל הימי בנמלי הפקידה שלו.

קיימים שני סוגי סוכנים, האחד, בעל זיקת בעלות למוביל (Shipping agent), השני-ללא זיקה למוביל ויכול לייצג יותר ממוביל יחיד (Ship's agent).

הסוכן אחראי לייצוג האונייה כלפי הגורמים הבאים:
רשויות: נמל, מכס ומשטרת גבולות.
האונייה: טיפול במשאבי אנוש, גיוס אנשים, טיפול שוטף בצוות הנמצא באוניה. צידה ואספקה לאונייה. דיווח לבעל האונייה.
הלקוחות: מידע, הפקת פקודת מסירה (אחרי ההובלה), שטר מטען (עם תחילת ההובלה), גביית כסף, טיפול במכולות ריקות (שהן רכוש חברת הספנות), תביעות בגין אובדן ונזק.

כמו כן מתווך סוכן אניה בקניה ומכירה של אוניות.

סוכן אנייה מתפעל – Leader

כאשר יש אנייה משותפת למספר סוכנים, סוכן האנייה שמייצג את האנייה נקרא הסוכן המתפעל והוא מייצג את האנייה כלפי הנמל (דואג לספק את כל  הדוקומנטציה הנדרשת ומבקש שירותים מהנמל).

סוכן אנייה שותף

סוכן אנייה שיש לו הסכם עם סוכן אוניה מתפעל להובלת מטענים משותפת. הסוכן השותף מגיש מצהר על חלקו במטענים/מכולות שהובאו באנייה בתוקף הסכם עם בעל האנייה. ההסכם יכול להיות הסכם שותפות או הסכמה להחכרת כמות מסויימת של SLOTS - באוניה, בין שמדובר בכמות קבועה לאנייה בכל ההפלגות ובין מדובר בכמות המתייחסת להפלגה מסוימת.

דף אינטרנט S03 - טבלת סוכני אוניה