כניסה
תס"ק ים > סגר מכולה

סגר מכולה

שינוע מכולות בעולם, נהוג להשתמש בסגרים (פלומבות) ל"חתימת" המכולות המלאות, על מנת שהמכולה תגיע לייעדה מבלי שתפתח בדרך ללא ידיעת בעליה או מי מטעמו. הסגר הוא חד פעמי. על כל סגר מוטבע מספר ושם חברת הספנות .

בכל סגר יש שני חלקים:
חלק אחד עובר דרך לשוניות התפס (בדוגמא זאת חוט המתכת),
חלק שני מנעול הסגר (בדוגמא זאת גליל ירוק מפלסטיק).

כאשר מסיימים להמכיל מכולה, חותמים אותה בסגר. לאחר פתיחת דלת המכולה, שהיה מורכב עליה סגר באופן נכון, לא תהיה אפשרות להשתמש בסגר פעם נוספת.

לערך המלא