כניסה
תס"ק ים > כללי רוטרדם 2009

כללי רוטרדם 2009

Convention on Contracts for the international Carriage of goods Wholly or Partly by Sea

אמנת כללי רוטרדם 2009 החליפה את אמנת האג על תיקוניה השונים. האמנה החדשה, פורסמה ברוטרדם בחודש ספטמבר 2009 ותכנס לתוקף בספטמבר 2010 על האמנה חתמו עשרים ואחת מדינות.

אמנת האג אשר נחתמה בשנת 1924 תוקנה מספר פעמים במהלך השנים, על אף זאת בשל השינויים הרבים שחלו בסחר הבינלאומי החליט ארגון האו"ם לקבוע כללים חדשים מתוך כוונה לשפר את יעילות ההובלה הבינלאומית.

כללי רוטרדם באים ליצור אחידות דין בין המובילים הימיים והמשלחים הבינלאומיים הפועלים כמוביל חוזי בכל הסחר הבינלאומי. כללי רוטרדם מוחלים על כל פרקי ההובלה המשולבת ובלבד שהם כוללים פרק הובלה ימי. הם נוסחו במהלך ארבע השנים האחרונות על ידי וועדת מומחים שהקים האו"ם.

הכללים כתובים על פני 18 פרקים הכוללים 96 סעיפים, בחלקם מורכבים ואינם פשוטים להבנה. עובדה זו עלולה לגרום לכל מדינה לתת פרשנות שונה שתפגע במטרה של אחידות משפטית בסחר הימי שהכללים התכוונו להשיג מלכתחילה. ראוי לציין שהכללים עוררו תגובות שליליות ומספר גופים כמו לשכת הספנות האירופאית ESC - European Shippers' Council וארגון המשלחים האירופאי- CLECAT הביעו מחאתם.

בעקרון כללי רוטרדם מרחיבים את אחריותם של המובילים החוזיים לעומת האחריות שהטילו עליהם כללי האג, ומתאימים את החוק הבינלאומי לחוקי רוב מדינות העולם בנושאים אלה.
לדוגמא, הכללים מטילים על המובילים אחריות למועד הגעה של המטען בשווי של פעמיים וחצי מדמי ההובלה ומאריכים את תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לשנתיים.

על פי כללי רוטרדם "מוביל" משמעו אדם שמתקשר בחוזה הובלה בו הוא מתחייב להובלה ימית או הובלה משולבת של מטען, בין בעצמו ובין באמצעות מישהו אחר. הכללים לא יחולו על מי שפועל כסוכן או שלוח מטעם בעל המטען ואינו לוקח על עצמו את ההובלה.
הגדרה זו מחילה את הכללים על המשלחים הבינלאומיים הפועלים בישראל כמובילים חוזיים ומסירה את העמימות הקיימת כיום על אחריותו של המשלח המתפקד כמוביל חוזי.
אם וכאשר כללי רוטרדם יוחלו בישראל, המשלח הישראלי יוכל לדעת מהו היקף אחריותו כלפי בעל המטען. השוואת המשלח למוביל חוזי תעניק למשלח יכולת שיפוי מהמוביל בדיוק בא​ותו סכום שבו הוא יחויב מול הלקוח.