כניסה
תס"ק ים > רשימון

רשימון

רשימון - Customs Entry, Export Entry

תעודה המשמשת לשומה. מכילה פרטים על מטען סיווגו, ערכו, ועוד.

רשימון ייבוא

הצהרת היבואן או שולחו למכס על פרטי המטען המיובא על ידו לארץ.  על פי הצהרה זו נקבע סיווג הטובין הקובעים את שיעור המס לפריט וסך מיסי המכס לטובין. להצהרה זו יש לצרף תעודת מקור לטובין על מנת לקבל הטבות מס על פי הסכמים ואמנות בינלאומיות. לרשימון היבוא יש לצרף "חשבון מטענים", בחשבון כל פרטי המשלוח בתעודת המסירה המפרט את כל הוצאות היבואן בגין ההובלה הימית.

לאחר תשלום מיסי המכס מקבל היבואן מרשות המכס התרה לטובין.

הרשימון מהווה בפועל, לאחר אישורו:

  1. 1. חשבונית מטעם המדינה המעידה על מיסי היבוא אותם משלם היבואן.
  2. 2. אישור להתרת המטען על ידי המכס.

כמו כן, באם מגיש היבואן בקשת הישבון, מהוה הרשימון הוכחה לתביעת דף אינטרנט הישבון.

מסמך pdfלערך המלא​​​