כניסה
תס"ק ים > פרט מכס

פרט מכס

​פרט מכס מהותי

פרט שמזהה את הסחורה המיובאת לצורך הערכה מכסית.
קוד זה הוא קוד בינלאומי שנקרא  Harmonized System (החליף לפני מספר שנים קידוד בינלאומי שנקרא "קוד בריסל").
בכל רשימון ניתן להתייחס למספר פרטי מכס מהותיים (בדרך כלל נע מ- 1עד  3 אם כי המגבלה הטכנית מתייחסת ל- 200 ).

פרט מכס מותנה

קוד שמאפשר להתאים שיעור מכס שונה לכל פרט מכס מהותי בהתאם למקרה הפרטי כגון: עולה חדש, מוסד,  משרד הביטחון.
הקוד יחודי למדינת ישראל (מתאים למקרים הרלוונטיים בה).
קוד זה הוא במבנה דומה לזה של פרט מכס מהותי אך הוא  אלפאנומרי, וחלק מהתווים הם סימנים מיוחדים.
אם ברשימון יש מספר פרטי מכס מהותיים אזי לכל אחד מהם יש פרט מכס מותנה שיכול להיות ריק או להכיל ערך שמייצג קוד הנחה/תוספת.