כניסה
תס"ק ים > אישור תקופתי

אישור תקופתי

אישור שניתן ע"י יחידת החישובים בנמלים, לתקופה מוגדרת (עד שנה) ליצואן/סוכן מכס לייצא מטען מסוג מסוים במכולות מבלי שיהיה צורך באישור יחידת החישובים לפני טעינת המכולה על האנייה.

האישור ניתן מול פיקדון כספי מוסכם בן הצדדים, ליצואן מסוים, עבור סוג מטען מסוים ועבור מספר מוגדר של מכולות. קליטת מספר האישור בזמן קליטת המכולה בנמל מאפשרת כיום למכולה להיטען. החיוב נעשה לאחר הפלגת האניה.​​