כניסה
תס"ק ים > שיטות תשלום בסחר בינלאומי

שיטות תשלום בסחר בינלאומי

מספר שיטות תשלום נהוגות בסחר הבינלאומי:

  1. 1. תשלום מראש Advanced payment.
  2. 2. אשראי בחשבון פתוח Open Account.
  3. 3. גבייה דוקומנטרית Documentary collection.
  4. 4. אשראי דוקומנטרי Documentary credit.

תשלום מראש Advance payment

בשיטה זו היצואן מעביר ליבואן את הטובין והמסמכים לשחרור הטובין לאחר העברת התשלום ליצואן.
ליצואן במקרה זה אין כל סיכון בעסקה. היבואן לוקח סיכון רב שכן הוא מעביר תשלום לפני אספקת הטובין ופיצוי על אי אספקת הטובין, קבלת טובין פגומים, או איחור באספקתו יכול להתקבל רק לאחר פניה לבית המשפט. סביר כי עסקה כזו תיעשה כאשר היבואן צבר ניסיון עם יצואן זה וקיימים יחסי אמון בין הצדדים, או כאשר היבואן מקבל הנחה משמעותית לתשלום מזומן, או שהשוק הוא שוק קונים בלבד.

אשראי בחשבון פתוח Open Account

בשיטה זו היצואן מעביר ליבואן את הטובין והמסמכים לשחרורם לפני התשלום עבורם. ליבואן חשבון פתוח – חשבון חוב על שמו אצל היצואן ללא בטחונות נוספים. 
היבואן במקרה זה לא לוקח כל סיכון ואילו היצואן במקרה זה לוקח את כל הסיכון ויכול לקבל סעד רק בבית משפט. סביר כי עסקה כזו תיעשה כאשר האמון בין הצדדים רב, כמו לקוח ותיק וקבוע או בעת שהשוק הוא שוק מוכרים בלבד.

מסמך pdf לערך המלא