כניסה
תס"ק ים > פרופיילינג

פרופיילינג

מערכת ניתוח סיכונים של המכס שמטרתה לבדוק מטענים חשודים מבחינה בטחונית או אחרת. למשל הברחות  סמים , נשק לא חוקי , חומרים רדיואקטיביים מסוכנים  וכד'  .
המערכת עובדת ללא הפסקה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה . ומבצעת ניתוח ודרוג של המטענים המשודרים למכס. המערכת מקובלת גם במדינות אחרות  ונמצאת
ברשויות המכס של מדינות מתוקנות רבות בעולם.
המערכת יודעת לאתר מטענים לבדיקה על בסיס נתוני כלל המסרים המתקבלים במכס כמו: מצהר, הצהרות יבוא וכו'.

כאשר מכולה נמצאת חשודה, היא מעוכבת (נחסמת) בנמל או באתר האיחסון, ולא ניתן ל שחררה ליבואן (ביבוא) , או להטעינה על האניה (במטען המיועד ליצוא), עד לאחר בדיקת המכס ואישורו .

המכס שולח למחזיק במכולה ולאתר האיחסון זימון לבדיקה,. המכולה מועברת לאתר המשקף (אתר בידוק מיוחד למכולות)  ושם עוברת שיקוף ואם יש צורך גם בדיקה ידנית.
לאחר שהמכס הסיר את החסימה  המכולה יכולה להשתחרר ולצאת ללקוח הסופי , או לחזור לאתר האיחסון  ולהמתין שם עד סיום תהליך השיחרור.

עם המעבר למערכת שער עולמי, הוסדר תהליך עבודה המאפשר לזמן לבדיקה רק מספר מכולות , מכלל המכולות בעסקה שאותן ניתן לשחרר (בעבר כל המכולות בעיסקה
היו מעוכבות שחרור).​