כניסה
תס"ק ים > מצהר

מצהר

מצהר Manifest

הגדרה: רשימת התכולה של האניה המהווה את אוסף  שטרי המטען שעל האניה והמטענים המפורטים בהם אשר מיועדים להפרק בנמלי הארץ . 
זיהוי אניה בהפלגה מסויימת נעשה על ידי מספר מצהר. המספר הוא חד ערכי. 
סוכן האניה מנפיק את המצהר ומשדרו למכס ולנמל הפריקה לפחות 24 שעות לפני כניסת האניה לנמל היעד. השידור למכס חתום אלקטרונית ע"י מורשה מטעם חברת הספנות.

המצהר מכיל את רשימת המטענים האמורים להיפרק בנמל מסוים ופרטים מזהים לגבי המטען, כגון: משקל, נפח (באם צריך), סוג הסחורה, סוג האריזה, סימנים מזהים, ומזהה העסקה.
המשגורים המופיעים במצהר נרשמים כסידוריים וסידורי משנה.
בעשור האחרון נעשה שימוש בעיסקאות  ובסידוריים בעיסקה.  עיסקה  מכילה בתוכה את כל המשגורים השייכים לשטר מטען מסויים. מס' המצהר מהווה חלק ממספר העיסקה.

רב המדינות דורשות דיווח במצהר רק על הסחורות הנפרקות בנמלי המדינה אך מדינות מסויימות כמו ארה"ב מבקשות (מטעמי בטחון) דווח על כל תכולת האניה.

מסמך pdfלערך המלא​