כניסה
תס"ק ים > שטר מטען

שטר מטען

​​המינוח האנגלי לשטר מטען ימי הוא MARINE BILL OF (B/L)

שטר מטען הינו מסמך המונפק על ידי המוביל הימי עבור השוגר. שטר המטען מהווה קבלה מאת המוביל הימי בגין הטובין שנמסרו לחזקתו לצורך הובלתם, ראיה להסכם ההובלה שנכרת עם השוגר ומסמך קניין.

על פי הדין, המוביל כולל את הבעלים או שוכר כלי השיט המתקשר בחוזה הובלה עם שוגר הטובין (סעיף I (א) לתוספת לפקודת הובלת טובין בים).

בשטר המטען מפורטים הסימנים העיקריים הדרושים לזיהויים של הטובין כפי שאלה נמסרו בכתב על ידי שוגר הטובין, מספר החבילות או הכמות או המשקל וסדר הטובין ומצבם. מקובל להוסיף התייחסות מיוחדת לדרישות המתייחסות לטיפול במטען (חומר מסוכן, שמירת דרגת קירור במכולות קירור) ועוד.

מסמך pdfלערך המלא