כניסה
תס"ק ים > נגרר מאפי - MAFI

נגרר מאפי - MAFI

"MAFI" הינו שם מותג לנגרר (כמו פלאפון, ארטיק, פריז'ידר). זהו שמה של חברה (גרמנית) המייצרת נגררים.

בסלג של קהילת הים המונח "מאפי" מציין נגרר בבעלות חברת ספנות, אשר נועד לשימוש בפריקה וטעינה של מטען (כללי או מכולות).

נגרר "מאפי" שכיח בשימוש באניות גלנוע (RORO). נגרר "מאפי" לא יוצא את הנמל (להבדיל מנגרר  Trailerהיוצא מהנמל).

אורך ה"מאפי" : הסטנדרטיים הם באורך 20 או 40 רגל.

נגררי ה"מאפי" בבעלות הנמל נקראים  SLAVE. ההפרדה השמית נוצרה לצורך חיובים בנמל.

יש לדווח במצהר על נגררים ביבוא וביצוא.

מסמך pdfלערך המלא