כניסה
תס"ק ים > סחר סמוי Invisible Trade

סחר סמוי Invisible Trade

​​​סחר בינלאומי בסחורה שאינה מוחשית, כגון, שירותי בנקאות וביטוח, סחר בידע, תשלומי תמלוגים, רווח מתיירות , תקשורת, תוכנה ושירותים, הוצאות ממשלות במדינות זרות, מענקים של מדינה לרעותה וכיוצא בזה.

בשנים האחרונות נתח הסחר הסמוי מההיקף הכולל של סחר בינלאומי הולך וגדל, האומדן הוא שהסחר הסמוי מהווה כ- 35% מהסחר הבינלאומי הכללי.

על אף האמור לעיל, עדין אין התייחסות משמעותית לסחר הסמוי בהסכמי סחר בינלאומיים. סביר כי הסיבה לכך היא השיעור הנמוך יחסית של הסחר הסמוי מכלל הסחר הבינ"ל בתקופת החתימה על הסכמי גאא"ט בסוף שנות ה- 40 של המאה העשרים, הסכם המהווה בסיס לסבבים מאוחרים יותר של הסכמי סחר.

בהסכם סבב אורוגוואי (סבב שיחות שנערך באורוגוואי) שנחתם בשנת 1994 (סבב אורוגוואי השני) הושגו הסכמות לגבי סחר בשירותים. ההסכם אינו מתייחס לכלל הסחר בשירותים אלא לשירותים ספציפיים הנקובים בהסכם.