כניסה
תס"ק ים > משלח בינלאומי

משלח בינלאומי

משלח בינלאומי - International Dispatch, Forwarder

משלח בינלאומי הינו מוביל חוזי (Contracting Carrier), המתחייב להעביר טובין ממקום המוצא למקום היעד כמצוין בשטר המטען שהונפק על ידו, בעבור קבלת  תשלום כספי.

עליו לקבל אישור ורישוי מנהל המכס לעסוק בשלח בינלאומי, על פי חוק סוכני המכס התשכ"ה -1964.

שירותים הניתנים על ידי משלח בין לאומי:

  1. תובלה משולבת- דואג להובלת הסחורה ממחסן הספק (היצואן בחול) עד הנמל בארץ הקניה, מפיק שטר מטען משולב עבור הלקוח ודואג למטען מנקודת המוצא ועד נקודת היעד כולל קטעי התובלה היבשתית.
  2. מאגד מטענים - ממכיל מטענים של מספר לקוחות למכולה אחת  שתרוקן במקום היעד.  המשלח מעביר את המכולה כיחידה אחת למוביל  הימי. המשלח מפיק במקרה זה הצהרת  טעינה אחת לסוכן האנייה שמבוססת על הצהרות הטעינה  המתייחסות לכל מטען בנפרד.
    המאגד מעביר את שטר מטען מאגד + תת מצהר מאגד  לאחר קבלת שטר מטען מסוכן האנייה לידי סוכן המטען בחו"ל (לאחר הפלגה).
  3. הנפקת שטרי מטען, תעודות מקור וכל מסמכי היבוא הנחוצים ליבואן.

מסמך pdfלערך המלא