כניסה
תס"ק ים > תעודת בריאות למשלוחים מהצומח והחי

תעודת בריאות למשלוחים מהצומח והחי

​​תעודת בריאות היא אחד המסמכים הנדרשים בתהליכי סחר חוץ.

התעודה מונפקת בדרך כלל על ידי השלטונות הממונים על כך במדינות הספק, כמו משרד הבריאות או המוסדות הווטרינריים, המאשרים את בריאותם של משלוחים מהצומח והחי . 
ישנן מדינות אשר דורשות אישור של המוסדות במדינתן לפני כניסת המטען לתחומן.

יבוא צמחים

יבוא צמחים ומוצריהם הנלווים לישראל מעוגן בחוק הגנת הצומח - תקנות הגנת הצומח התש"ט . 2009 (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי). 
יבוא צמחים טומן בחובו סיכונים רבים לבריאות הצומח בארץ כמו הכנסת מזיקים שונים שאינם קיימים בישראל. נגעים כאלה עלולים לגרום לנזק רב לחקלאות הישראלית, לצומח הטבעי בארץ, ולנזק כלכלי רב.

בתקנות המשתרעות על פני 132 עמודים, מצוין כי לא ייבא אדם צמח, מוצר צמח, נגע או אמצעי לוואי אלא אם כן התקיימו הוראות התקנות כגון: יבוא מותנה בקבלת רישיון יבוא, הסגר לאחר כניסה לארץ, צירוף תעודת מקור (תעודה שהנפיק בארץ המקור גורם שהכיר בו המנהל בארץ, המעידה על מקור הטובין שבמשלוח), ותעודת בריאות -  תעודת בריאות לצמח כמשמעותה באמנה הבינלאומית להגנת הצומח.

לערך המלא