כניסה
תס"ק ים > סוגי טיפול

סוגי טיפול

קיימים אופנים שונים ומגוונים לטיפול במטענים אשר עוברים דרך הנמלים, מסופים ערפיים ומסופי גבול יבשתיים בתהליכי היבוא והיצוא. גורמים שונים בקהיליית הסחר הימי מטפלים במטענים.

השדה "סוג טיפול" נועד לאפשר התייחסות שונה במערכות המידע של גורמים אלו (לדוגמא: הפקה של מסמכים שונים בפריקה/טעינה, בדיקות לוגיות בהתאם לערך השדה, תהליכי שחרור שונים, התחשבנות שונה ועוד).

במער​כת שער עולמי שהעלה המכס בשנת 2018 לא קיימת ישות של "סוג טיפול" כפי שהיתה מקובלת בקהיליית הים. כיום  סוג המטען ואופן כניסתו או יציאתו מנמל או מאתר איחסון שהתגלמו בעבר בתוך הישות  "סוג טיפול" הוחלפו במערכת שער עולמי לצירוף נתונים הקיים במספר שדות.

מצורף מסמך המרה ממערכת המכס החדשה לקודי הטיפול שהיו נהוגים בקהילה.

מסמך pdfלטבלת המרה לסוגי טיפול במערכת שער עולמי     

מסמך pdfלטבלת קודי טיפול הישנה