כניסה
תס"ק ים > ממגורות

ממגורות

​​ממגורות, אסמים Granaries, Grain Elevators

ממגורות – אסמי תבואה גדולים, מבנה או מקבץ מבנים לאחסון גרעינים בתפזורת.

בממגורות מאחסנים בעיקר גרעיני תבואה, תירס וקטניות. 

בממגורה צריכים להתקיים תנאים אקלימיים של יובש וקרירות על מנת לא לאפשר התפתחות של מזיקים המשגשגים בתנאים אלה.

מסמך pdf לערך המלא