כניסה
תס"ק ים > גייטפס העברות

גייטפס העברות

​​גייטפס העברות בין נמלי הים או אתרי אחסון

המכס מאפשר העברת מכולות מאתר אחסון אחד לאתר אחסון אחר בפיקוח המכס, בטרם התרת הרשימון בייבוא ובייצוא. הכוונה להעברת מכולות בין נמלים, בין נמל למסוף מטענים, או בין מסופי מטען.
הרשאת המכס להוצאת המכולה מאתר האחסון הראשון מתבצעת באמצעות מסר אלקטרוני-העברת מכולה לאתר אחר (גייט-פס העברות).
"גייט-פס  העברות"  תקף בשלב זה להעברת מכולות בלבד, בתס"ק-ים עובדים עתה (מאי 2010) על פיתוח גייטפס העברות למטען כללי.

התהליך ביבוא:

1. סוכן האוניה/ משלח בינלאומי/ סוכן מכס שולח מסר אלקטרוני למערכת המכס ובו בקשה להעברת מכולות מאתר אחסון א' לאתר אחסון ב'.

2. המסר יכיל תמיד בקשה להעברה של עסקה שלמה .

3. המסר יישלח למערכת המכס תוך התייחסות לאמצעי ההובלה להעברה – משאית  רכבת או אנייה. 

4. מערכת המכס תקלוט את מסר בקשת ההעברה ותבצע שורה של בדיקות לגבי תקפות המסר:
א. בדיקה מול המצהר ששודר לאתר אחסנת הטובין (האתר המעביר). 
ב. קיום העסקה, שלמות העסקה, התאמת אתרי האחסנה והמסירה.
ג. בדיקה שהעסקה שייכת למבקש.
ד. אי-קיום רשימון יבוא.
ה. בדיקה מול האתר המעביר שלא מתקיימת כל פעילות תפעולית ביחס לאותה העסקה המבוקשת להעברה, שתמנע את ביצוע  ההעברה. 
ו. בדיקה שהמכולה לא נמצאת בבקשת העברה אחרת שאינה מבוטלת.

5. בתום הבדיקות, מערכת המכס מציינת האם בקשת ההעברה תקינה או לאו ולאחר זמן המתנה משדרת מסר אישור לאתר המעביר, אם המשוב תקין יישלח אישור לאתר המעביר, לאתר המקבל ולמבקש. 

6. מערכת המידע בכל אתר תבצע בדיקות מטעמה לגבי תקפות המסר שהתקבל ממערכת המכס. במידה ולא ניתן לבצע את בקשת ההעברה, יחזיר האתר המעביר מסר משוב מתאים למערכת המכס אשר תעדכן גם את הגורם המבקש.

7.  במידה והבקשה אינה תקינה, מערכת המכס תודיע במשוב רק לגורם ששידר את הבקשה כי הבקשה שגויה, תוך פירוט השגיאות.
             
לערך המלא​​​