כניסה
תס"ק ים > סחר חוץ

סחר חוץ

סחר חוץ Foreign Trade

מונח כללי המציין יבוא וייצוא של סחורות ושירותים בין מדינות העולם על ידי סוחרים וממשלות. סחר החוץ מושפע מתנאים אובייקטיביים של מדינות כגון התנאים הגיאוגרפיים אוצרות הטבע, הבדלים כלכליים, רמת הייצור והטכנולוגיה של המדינות ומיחסים  בין המדינות.

לסחר חוץ של מדינה השפעה רבה על כלכלת המדינה ומכאן על הרווחה הכלכלית של אוכלוסיית המדינה. סחר החוץ מספק למשק הלאומי תוצרים החסרים לו ומאפשר פיתוח ענפי יצור בהם יש לו יתרונות יחסיים. תועלת המסחר (gain from trade)  תהיה גבוהה אם  כל מדינה תייצא את אותם מוצרים שבהם עלויותיה נמוכות יותר ותייבא מוצרים שהשקעתה בעלות יצורן גבוהה. הרצון לעודד סחר חוץ הביא מדינות לחתימה על הסכמי סחר שונים, בינלאומיים, אזוריים ובין מדינות.

סחר חוץ סמוי (סחר בשירותים) invisible trade

מסחר בינלאומי המתייחס ל"סחורה" לא מוחשית כגון שירותים פיננסיים, ידע , תמלוגים, תיירות, תקשורת, הוצאות והכנסות הממשלה ממענקים ותשלומים ועוד. עם ההתפתחות  הטכנולוגית  תופס הסחר הסמוי חלק הולך וגדל מכלל הסחר הבינלאומי ומגיע כיום לכ-30 אחוז ממנו.
על אף היקפו הגדל של הסחר הסמוי הוא אינו נכלל בהסכמי סחר בינלאומיים. אחת הסיבות לכך היא כנראה שבעת כינון הסכמי גאט"ט בשנת 1947, עדיין לא הווה הסחר בשירותים חלק כה נכבד מהסחר הכולל ולכן הוא לא זכה להתייחסות.​