כניסה
תס"ק ים > תהליך היצוא

תהליך היצוא

​​תהליך הייצוא הימי Exporting; Export

היצוא - הוא שינוע של סחורות או מוצרים ממדינה למדינה אחרת בדרכי סחר מקובלות. היצוא הינו בסיס לצמיחה כלכלית ואחד מיעדיה הלאומיים של מדינת ישראל.
בתהליך היצוא בד"כ נדרשת התערבות של רשויות המכס במדינת היצוא ובמדינת היבוא. בישראל קיימת מדיניות של עידוד הייצוא בדרך של מתן מענקים או הטבות מס.

האיסורים על יצוא מעטים ומעוגנים בצו יצוא חופשי ובתוספות לצו יצוא חופשי.
על מנת ליצא סחורה מהארץ יש להצטייד ברישיון יצוא.

בתהליך הייצוא הימי מעורבים מספר גורמים:
יבואן בחו"ל, יצואן בארץ, סוכן מכס, סוכן אניה, נמל, מכס וחברת תובלה.
הסחורה יכולה להיות ארוזה במכולות, בתפזורת או באריזות אחרות על פי אופייה.

מסמך pdf לערך המלא