כניסה
תס"ק ים > ביטול יצוא

ביטול יצוא

​​מטען או מכולה שהיו מיועדים ליצוא דרך הים והיצואן החליט לבטל את היצוא, בין אם כדי לשווקו בשוק המקומי או לייצאו במועד אחר, ולהוציא את המטען משטח הנמל.

לאחר אישור המכס לביטול היצוא  יש להפיק תעודת ליווי  לצורך הוצאת המטען מהנמל .

יש להבחין בין המקרים שצוינו לבין מצב שבו מטען או מכולה מוכנסים לנמל אחד וסוכן האנייה או המשלח הבינלאומי דואג להעברתם לנמל השני לצורך טעינה. במקרה זה סוכן האנייה מטפל בהעברת המטען/מכולה מנמל אחד לשני מבלי שבעל המטען או שלוחו יהיו מעורבים תפעולית וכספית בתהליך. 

במקרים מועטים ביטול היצוא מתבצע עוד לפני שהמטען נפרק מהמשאית. מקרים אלה נובעים בעיקר מטעות של ניתוב לנמל במקום למסוף מטענים חיצוני ואז הנהג צריך תעודה כלשהי כדי לצאת מהנמל כאשר המטען על המשאית. במקרה זה תהליך הוצאת המטען שהוכנס בטעות לנמל הוא מנהלי בלבד מבלי שתהיינה השלכות כלשהן על מערכת המידע הממוחשבת בנמל. 

אם המטען נפרק למחסן אזי יש לחייב את סוכן המכס על הפעילות שהייתה כרוכה בפריקת המטען ובטעינתו (אם שהה במחסן מעבר לימי הפטור אזי נדרש
תשלום גם עבור אחסנה).