כניסה
תס"ק ים > מתקני נמל ייעודיים

מתקני נמל ייעודיים

​​מתקני נמל ייעודים-  מיתקנים מתמחים המשמשים לפריקה או לטעינה של מטענים מיוחדים, כמו, דלק, תבואות, נוזלים בנשפך, פחם, 


אשלג,  פוספטים ודשנים אחרים וכן רציף המשמש לפריקה או טעינה של חומר נפץ.

על פי כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת, התשס"ח 2008, סעיף 7 - חובה על הנמלים להקצות רציפים למטענים 

מיוחדים אלה.

לערך המלא​​