כניסה
תס"ק ים > סבסוד צולב

סבסוד צולב

​​מונח כלכלי. בעולם הספנות פירושו: סחורה בעלת ערך FOB גבוה מסוגלת לספוג עלות הובלה גבוהה מזו שמסוגלת לספוג סחורה בעלת ערך FOB נמוך. מושג זה מבוסס על הנחה כי אם יוטל מחיר הובלה זהה לטון או ליחידת נפח מבלי להתחשב בערך המטען אזי מטענים בעלי ערך FOB נמוך לא יוכלו לספוג את העלות. ולכן, עלות ההובלה מתחשבת בערך ה- FOB של המטען.