כניסה
תס"ק ים > תובלה יבשתית

תובלה יבשתית

​​​חברת תובלה יבשתית Company Transport

חברה המתמחה בהובלה יבשתית של טובין.
חברות התובלה הן חלק משרשרת האספקה בסחר הבינלאומי. תפקידה העיקרי להוביל את המטען ביבשה מהספק לנמל ולהיפך.

חוק שירותי הובלה 1997 מסדיר את נושאי ההובלה היבשתית בארץ.
לחברה תובלה רכבי תובלה, חלקם כללים וחלקם ייעודיים.
לחברה נהגים המורשים לנהוג על הרכבים על פי רישוי משרד הרישוי. נהגים נדרשים לרישיון מיוחד להובלות מיוחדות כגון להובלה של חומרים מסוכנים.

בכניסה לנמלי הים יש מערכות אלקטרוניות המזהות את רכבי התובלה ואת הנהגים הנכנסים לשטחם.

על חברת התובלה לדאוג לכיסוי ביטוחי בעת שינוע המטען על פי ערכו.

בעת משיכה של מכולה ריקה מהנמל או ממסוף על המוביל לדאוג שתהיה בידו תעודת משיכה למכולה ריקה.
כדי להכניס/להוציא מכולה מלאה לנמל וממנו צריך המוביל לוודא שקיים מסר מקדים מסוכן המכס שמגדיר את חברת התובלה כמיופת כוחו להכנסת/הוצאת המכולה. 
בעת הוצאת מכולה מלאה, הכנסת מכולה ריקה והכנסת מטען כללי חברת התובלה מדווחת לנמל במסר השלמת פרטי תובלה מספר משאית ושם נהג אשר יגיעו לנמל להוציא/להכניס את המכולה.
במידה ועליו להוביל מטען חריג שמצריך אישורים מיוחדים עליו לפנות לרשויות המתאימות כמו משטרה וכדו'.

אמנת TIR עוסקת בשיפור ופישוט השינוע היבשתי ומעבר  מטענים בין מדינות ביבשה. האמנה מגדירה מערכת מוסכמות מכסית, בינלאומית, להובלה היבשתית, ישראל חתומה על האמנה.

לערך המלא