כניסה
תס"ק ים > תהליך שחרור מטענים (תש"ר)

תהליך שחרור מטענים (תש"ר)

​​​תש"ר - תהליך שחרור מטענים ע"י המכס

מטענים מיובאים לישראל חייבים בשחרור מכס לפני הכנסתם לשוק המקומי.
בתהליך השחרור על היבואן לעמוד בדרישות המדינה לגבי מטענים נכנסים, דרישות חוקיות, ביטחוניות, בטיחותיות, שמירה על זכויות יוצרים ועוד. כמו כן לעמוד בדרישות המיסוי על המטען.
רק לאחר עמידה בכל הדרישות הללו המטען יקבל התרת מכס ויוכל השתחרר מהנמל.

לאחר שסוכן המכס מעביר את הרשימון לבית המכס המערכת מסווגת את הרשימון לאחד משלושה תהליכים.
המערכת הממוחשבת של המכס שוקלת את מתן ההתרה על פי הפרופיל של  סוכן המכס, היבואן, המטען, ארץ המוצא ועוד.

המכס הגדיר מספר תהליכים לשחרור מטענים:

 1. תהליך ד' - התהליך הפשוט ביותר ובמסגרתו סוכן המכס מקבל התרה במשרדו מבלי שיצטרך לבוא לבית המכס. סוכן המכס מתחייב להביא למכס את המסמכים הפיזיים שמרכיבים את הרשימון הפיזי עד לשעה 10:00 למחרת היום.
  ההתרה מתקבלת תוך חצי שעה לאחר הגשת הרשימון הממוחשב.
  תהליך זה מוגבל ללקוחות שהסכימו לשלם דרך מס"ב.
 2. תהליך ג' - התרה לאחר הגשת רשימון פיזי.
 3. תהליך א' - התרה לאחר אישור מעריך. תהליך זה מחייב בדיקה יסודית של המסמכים ובחלק מהמקרים גם בדיקה פיזית.
  סוכן המכס מקבל  היזון חוזר חיובי  או דרישה לבדיקה פיזית. 
  כאשר הוחלט על תהליך א' המערכת מציינת את שם המעריך (הקצאה אוטומטית על פי עומסים) ואם הוחלט גם על צורך בבדיקה פיזית אזי יצוין שם הבודק (לפי עקרון ההקצאה שהוזכר).

הסדרת התשלום על פי גובה המיסוי שנקבע יכולה להתבצע בבנק או באמצעות מס"ב ומהווה תנאי להמשך תהליך הוצאת המטען מהנמל.