כניסה
תס"ק ים > השמדת מטען

השמדת מטען

​​​תהליך שבו מושמד מטען המצוי עדיין בנמל או במסוף, תחת פיקוח מכס. ההשמדה נעשית על ידי איש נמל בפיקוח נציג של המכס.

תהליך כזה מתבצע במקרים בהם המטען הינו מטען אסור  שאי אפשר למוכרו בשוק המקומי או לייצאו.

למשל במקרים של  חומרי מזון שאינם עומדים בתקנים, סמים, תרופות שאינן מותרות בארץ או שפג תוקפן, טובין מזוייפים, או דף אינטרנטטובין מפירים
(טובין שרשום לגביהם פטנט בארץ ויבוא אותם טובין מהווה הפרת זכויותיו של בעל הפטנט).