כניסה
תס"ק ים > קברניט

קברניט

​​קברניט Captain, Skipper, Shipmaster, Leader

הקברניט הינו מפקד האוניה.
הקברניט ממונה על ידי בעל האוניה/ חברת הספנות. בדרך כלל הינו בעל דרגת רב חובל או חובל בכיר.

הקברניט אחראי להובלת האוניה מנמל המוצא לנמל היעד על פי  בקשת בעל האוניה. כמפקד הוא המנכ"ל מבחינת הובלת המטען וניהול האנשים.

תחומי אחריותו של הקברניט: ניווט האנייה, טיפול בבעיות צוות, טיפול ברשויות חוף, טעינת ופריקת מטען, בטיחות השייט, תקשורת בין האנייה והחוף בשגרה ובחירום, אחריות רפואית על הצוות, במצבי חירום הוא המחליט והפוסק האחרון כמו נטישת האוניה, ואופן ניהול האוניה מול הקשיים בדרך.

סמכויותיו המסחריות הן פונקציה של המנדט שניתן לו מבעלי האוניה. בסמכותו לקבוע אם סוגי מטענים ותנאי ההובלה מתאימים. לדוגמא יכול לסרב העמסה של מטען עודף מבחינת משקל.

חוק הספנות ימאים מטיל חובה על קברניט להציל נפשות בים, והסנקציה היא שלוש שנות מאסר על הפקרת נפשות בים.

מסמך pdfלערך המלא