כניסה
תס"ק ים > CSI-Container Security Initiative Ports

CSI-Container Security Initiative Ports

​​​פרוייקט ביוזמת רשויות הביטחון של ארה"ב. במסגרת הפרוייקט נבדקות מכולות אשר מוגדרות על פי פרופייליג כבעלות סיכון מבחינה ביטחונית. המכולות נבדקות לפני הטעינה על האוניה וההפלגה ליעדן בארה"ב.

הפרוייקט מיושם על ידי רשויות המכס והגנת הגבולות (CBP) של ארה"ב . מטרתו למנוע הכנסת אמצעי טרור לארה"ב ע"י מניעת טעינתם לאוניה כבר בארצות המקור.

הפרוייקט מקיף 58 נמלים ו85% ממכולות היבוא לארה"ב  (נכון ליוני  2014).

בישראל מיושם הפרוייקט בנמלים אשדוד וחיפה, כל מכולת יצוא המיועדת לפריקה בארה"ב עוברת פרופיילינג ע"י רשויות האכיפה בארה"ב ובהתאם לדרישתם נשלחת לשיקוף ובדיקה.

מסמך pdfלערך המלא