כניסה
תס"ק ים > התרת מכס

התרת מכס

אישור הניתן ע"י המכס, המתיר את הטובין מפיקוח המכס. האישור ניתן לאחר דף אינטרנטתש"ר (תהליך שחרור), בדרך כלל מסמך pdfבמסר אלקטרוני ובמקרים יוצאים מהכלל בתהליך ידני - התרה באילוץ.

התרת המכס היא אחת משלושה תנאים שיש לעמוד בהם על מנת לשחרר את הטובין מאתר בפיקוח מכס (נמל/ מסוף):

  1. אישור סוכן האוניה לאחר הסדרת תשלום ההובלה – באמצעות מסמך pdfפקודת מסירה.
  2. התרת האתר המשחרר – לאחר הסדר התשלומים באתר האחסון (בנמל נקראת התרת חת"ד) ובדיקות נוספות הנדרשות באתר זה.
    מסופים ערפיים נדרשים לקבל התרת חת"ד  מנמל הפריקה טרם יתירו את שחרור המטען.
  3. התרת המכס - כמוסבר לעיל.


​​