פרויקט נמל הדרום

נמל הדרום באשדוד-מיזם תשתית מן החשובים למשק יצא לביצוע בסוף שנת 2014. הפעלתו צפויה במהלך שנת 2021 ועמה תתווסף תשתית חיונית לסחר הישראלי, תחל תחרות בענף הנמלים ועמה התייעלות ושיפור השירות ליצואנים, ליבואנים, לתעשיינים ולספנות.

מיזם תשתית עתיר השקעה זה יהווה מנוע צמיחה חדש לעיר אשדוד, לישובים סביבה ולאזור הדרום. סביב נמל הדרום יתמקמו מרכזים לוגיסטיים בפארקי תעשייה מודרניים, והוא יתרום ליצירת מקומות תעסוקה רבים באזור.
 

הנמל החדש מתוכנן להגדיל את קיבולת נמלי הים של ישראל במענה לגידול בסחר ולצרכי המשק. בנוסף, יאפשר הנמל החדש את פקידתן של אניות הענק החדישות והידידותיות לסביבה. אניות גדולות שאינן יכולות לפקוד את ישראל כיום בשל גודלן, וזאת כשנמלים אחרים באזור כבר ערוכים להן.  המטענים המיועדים לישראל המצויים באניות אלה נפרקים  בנמלים אחרים באזור ומשם הם משונעים ארצה באניות קטנות המכונות אניות הזנה, הליך המייקר את שינוע הסחורות . נמל הדרום יבטיח את מזעור תלותה של ישראל בנמלים זרים באזור. הודות לקווי הספנות העיקריים שיפקדו את נמל הדרום, הייצוא הישראלי יגיע במהירות ללקוחות חדשים ולשווקים באסיה, באירופה ובארצות הברית. קווי הספנות יביאו את תוצרת ישראל למדינות שונות, ומגוון של מוצרים מכל רחבי העולם יגיעו במהירות לכל בית בישראל.

הקמתם של הנמלים החדשים באשדוד ובחיפה אושרה ע"י ממשלת ישראל שאף אימצה את המלצת הועדה להורדת יוקר המחיה (ועדת טרכטנברג), בדבר קידום הרפורמה בנמלים ויצירת התחרות החיונית כל כך בענף הנמלים ובמרחב של כל נמל- באמצעות הקמת נמלים מתחרים. תחרות אשר תוביל להתייעלות ולשיפור השירות וממנה ייהנה הציבור כולו. עם הפעלת הנמלים החדשים יוכלו היצואנים והיבואנים לבחור היכן לקבל את השירות.

עבודות ההקמה מתקדמות

במכרז הבינלאומי לביצוע העבודות הימיות להקמת הנמל החדש זכתה חברת PMEC - Pan Mediterranean Engineering מסין. העבודות בעיצומן ומתקדמות בהתאם ללוחות הזמנים. תחילה הוקם רציף עבודה חדש לשינוע חומרי גלם . הקמתו הושלמה 5 חודשים לפני המועד המתוכנן, לצד הכשרת דרכי גישה לאתר. כעת מתבצעות במלוא התנופה עבודות להארכת שובר הגלים הראשי בכ-600 מטרים, עבודה מורכבת בים פתוח. פלטפורמת ענק שנבנתה במיוחד לפרויקט השלימה עבודתה לאחר שהחדירה אלפי עמודות חצץ בתוואי שוברי הגלים לחיזוק קרקעית הים. בנוסף, הושלם לאורכו תוואי שובר גלים משני באורך 1500 מטרים  וכעת נשלמות העבודות לשיריונו באלפי קוביות בטון וכן הקמת קיר כותרת מבטון באורך 1000 מטרים. שובר גלים זה חובר לרצועת קיסונים (מבני בטון ימיים המשמשים מרכז כובד למבנה הנמל ולהגנה מכוחות הים) שהושלמה, ולצידה מוקם הרציף המערבי הפתוח, מקונסטרוקציית פלדה. העבודות למילוי מתחם הנמל בחול ים נמצאות לפני סיום (סטטוס ביצוע-95%), ונמשכות העבודות להקמת הרציפים וביסוסם, בכלל זה בניית קורת חזית ים באורך של 1.5 ק"מ, החדרת מאות כלונסאות בטון ועוד. עבודות הכשרת שטחי הנמל והידוקם מתבצעות כל העת. תחנת השנאה מתח עליון הולכת ומוקמת בעורף הנמל.

הפעלת נמל הדרום

הנמל החדש יופעל ע"י חברת הפעלה בינלאומית- חברת TIL - Terminal Investment Limited SA משוויץ, מן המובילות בעולם בתחום הפעלת מסופי מכולות ומטענים. חברת נמלי ישראל מסרה עד כה כ-470 דונם משטח הנמל למפעיל לשם היערכותו להקמת התשתיות העליונות, בכלל זה, מבנים, מערכות תשתיות חשמל ותקשורת, אספלט ועוד. במהלך השנה נמסרו 400 מטרים ברציף הראשי ושטחים נוספים.

נתוני נמל הדרום

חברת נמלי ישראל מקימה את נמל הדרום בשני שלבים, השלב העיקרי הינו תכנית הפיתוח הנוכחית (שלב א'). הרחבתו של הנמל לשלב השני תתבצע בעתיד בהתאם לצרכי המשק ולהתפתחויות הסחר.

מסמך pdfלמידע על הפרוייקט והתקדמותו ספטמבר 2017

לצפייה בהתקדמות הקמת שני הנמלים החדשים ספטמבר 2017

לצפייה בהקמת נמל הדרום נובמבר 2016

דף אינטרנטלצפיה בגלריית תמונות