תוכנית נמלי העתיד

תוכנית נמלי העתיד- נמל המפרץ ונמל הדרום

תוכנית נמלי העתיד- פרויקט תשתית מן הגדולים והחשובים למשק, שמקימה חברת נמלי ישראל בהשקעה של מיליארדי ש"ח, במסגרתו נבנים כעת מסופי מכולות חדישים ומתקדמים- נמל המפרץ בחיפה  ונמל הדרום באשדוד . תוכנית נמלי העתיד, נגזרה מתוכנית אב אסטרטגית שגיבשה חברת נמלי ישראל לפיתוח נמלי הים המסחריים בראייה ארוכת טווח . מדובר בפרויקט תשתית מן החשובים לכלכלת ישראל ולרווחת הציבור כולו, שנועד לתת מענה לצורך בהגדלת קיבולת הנמלים נוכח הגידול הקבוע בסחר הישראלי, לשינויים הדרמטיים בגודל האוניות בקווי הסחר הבינלאומיים, ולשמירה על איתנותה של כלכלת ישראל הנשענת באופן כמעט מוחלט על נמלי הים, כשער המסחרי העיקרי.  הקמת מסופי מכולות מתחרים במרחב של נמלי חיפה ואשדוד היתה אחת מהמלצות ועדת טרכטנברג בתחום של קידום תחרות והורדת יוקר המחיה, המלצה שאומצה ע"י ממשלת ישראל.

נמלי הים הם השער המסחרי העיקרי של מדינת ישראל והם משנעים כ 99% ממטעני הסחר הישראלי אשר צומח בעקביות. אניות גדולות חדישות נכנסות לשירות בקווי הסחר העולמיים ואניות ענק נמצאות בייצור. אניות אלה אינן יכולות לפקוד כיום את נמלי הים של ישראל , והקמת הנמלים החדשים תאפשר את פקידתן בנמלינו ותייתר פריקת מטענים לישראל בנמלים אחרים באזור. מערכת נמלים מודרנית בישראל, חיונית לצמיחת המשק ולסחר הישראלי - פיתוחה הוא יעד אסטרטגי לכלכלת ישראל, השואפת להגדיל את השתתפותה בסחר העולמי והאזורי, ואשר יכולה גם להפוך מתחנת סחר סופית לצומת סחר , תובלה ימית ולוגיסטיקה מרכזי באזורנו.

לנוכח יעד זה ובהסתמך על התחזיות לגידול בסחר הישראלי , הכינה חברת נמלי ישראל עוד בשנת 2006 תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים בראייה ארוכת טווח. תכנון אסטרטגי עשרות שנים קדימה, מאפשר למדינת ישראל אופק תכנוני ויכולת להגדיר את עתודות הקרקע ותשתיות הנמל הדרושות לכלכלת ישראל. תכנית האב היוותה פלטפורמה לקידום יעד מרכזי של הרפורמה בנמלים - יצירת תחרות וקידום התייעלות בענף הנמלים באמצעות שילובו של הסקטור הפרטי בהפעלת המסופים, כמקובל בנמלים מודרניים בעולם. הקמת מסופי מכולות חדשים בסמוך לנמלים הקיימים בחיפה ובאשדוד, תאפשר תחרות במרחב הנמל ובתוך מערכת הנמלים וכן תחרות מול נמלים אחרים באזורנו הנמצאים בתנופת פיתוח אינטנסיבית בשנים האחרונות.

עושים הסטוריה

כנגזרת מתוכנית האב האסטרטגית, אישרה במאי 2007 ממשלת ישראל את הקמתם שני מסופי מכולות מתקדמים, ממזרח לנמל חיפה וצפונית לאשדוד. הממשלה הסמיכה בהחלטה זו את שרי התחבורה והאוצר לאשר את שיטות מימון ההקמה והפעלה, המיקום והעיתוי של פיתוח והפעלת המסופים החדשים, תוך בחינת שילובו של הסקטור הפרטי. ממשלת ישראל אישרה שוב את קידום הקמתם של מסופי המכולות החדשים בהחלטתה מדצמבר 2011 המתבססת על המלצות ועדת טרכטנברג להורדת יוקר המחיה. ביולי 2013 הודיעו ראש הממשלה ושרי התחבורה והאוצר על קידום הרפורמה בנמלי הים, במסגרתה, נמלי העתיד יופעלו ע"י מפעילים מן הסקטור הפרטי במטרה לחולל תחרות והתייעלות בענף. במועד זה יצאו לדרך המכרזים להפעלת הנמלים החדשים ושלב ההצעה הטכנית והכספית במכרז להקמת הנמלים החדשים.

צפו בהקמת הנמלים החדשים

העבודות להקמת הנמלים החדשים מצויות בעיצומן.לצפייה בהקמת נמל המפרץ ונמל הדרום.   

                        ​                                              דף אינטרנטלצפייה בסרט פרוייקטי חברה מעודכן​​.​

תכנון סטאטוטורי

בטרם יצאו המיזמים לביצוע, השלימה חברת נמלי ישראל את התכנון ואת תהליך האישור הסטטוטורי.
ב-5 ינואר 2013 אישרה ועדת השרים לענייני פנים ושירותים את תכניות המתאר הארציות לנמל המפרץ בחיפה ולנמל הדרום באשדוד. קדמו להחלטה זו אישור המועצה הארצית לתכנון ובניה .(התוכנית למבנים הימיים של "נמל המפרץ", בחיפה (תמ"א 13/ב/1/1 ) והתוכנית המפורטת ל"נמל הדרום", באשדוד (תמ"א13/ב/2 /1/א). שתי התוכניות אושרו בזמנו להפקדה לאחר ביצוע תסקירי השפעה על הסביבה. תסקיר מקורות החול לנמל המפרץ אושר אף הוא במהלך 2014. כעת מתבצע תסקיר תכנית השימושים לנמל המפרץ, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

קבלני ההקמה

ביוני 2014 הוכרזה הזוכה במכרז הבינלאומי להקמת נמל הדרום- חברת PMEC של חברת צ'יינה הרבור. היקף העבודות נשוא מכרז זה: 3.3 מיליארד ש"ח.
ב-23 ספטמבר 2014 נחתם החוזה להקמת נמל הדרום במעמד ראש הממשלה, שר התחבורה, שר האוצר ושגרירת סין בישראל וב-28 אוקטובר הונחה אבן הפינה לנמל החדש.
ב-30 אוקטובר 2014 הוכרזה חברה משותפת לחברות אשטרום ושפיר הנדסה כזוכה במכרז הבינלאומי להקמת נמל המפרץ. היקף העבודות נשוא מכרז זה כ- 3.98 מיליארד ש"ח והחוזה עמה נחתם בינואר 2015 . העבודות  בשני המיזמים מתקדמות במלוא התנופה.

חברות הפעלה מהמובילות בעולם יפעילו את הנמלים החדשים

ב-3.7.14 פרסמה החברה את השלב הראשון במכרז לבחירת מפעיל בינלאומי פרטי להפעלת נמל המפרץ ו/או נמל הדרום. ארבע חברות הפעלה בינלאומיות בהן 2 מהעשיריה הראשונה בתחום בעולם עברו את שלב המיון המוקדם והוזמנו ביולי 2014 להגיש הצעותיהן . באפריל 2015 הוכרזו החברות הזוכות במכרזי הפעלת הנמלים החדשים- חברת SIPG מסין זכתה במכרז להפעלת נמל המפרץ בחיפה , וחברת TIL משוויץ זכתה במכרז להפעלת נמל הדרום באשדוד. ב-28.5.15 נחתמו החוזים להפעלת הנמלים החדשים בין חברת נמלי ישראל לראשי החברות הזוכות, במעמד שר התחבורה והמודיעין, ח"כ ישראל כ"ץ ,שר האוצר לשעבר, ח"כ יאיר לפיד ושגרירי סין והולנד. פתיחת הנמלים החדשים

פתיחת הנמלים החדשים

בתאריך 1.9.2021 נערך טקס פתיחת נמל המפרץ. 

​נמל הדרום יפתח ברבעון האחרון של שנת 2021.

מסמך pdfלסקירת בנק ישראל מיוני 2014 בעניין מדיניות פיתוח הנמלים

כשלי שוק והמלצות בענפי משק שוניםדוח ועדת טרכטנברג

דף אינטרנטלהחלטת ממשלה מיום 18.12.11 בנושא קידום פיתוח נמלי הים בישראל

דף אינטרנטלתוכנית אב אסטרטגית משנת 2006