היתרים

 • היתר מיוחד להטלת פסולת בים (העברת חול לחופי הקריות)                                                                                                                                 
  מסמך pdfלנוסח המלא
  לאתר המשרד להגנת הסביבה​
 • היתר מס' 4/18  להטלת פסולת בים (העברת חול להזנת חופי הקריות)
  דף אינטרנט  לאתר המשרד להגנת הסביבה
 • היתר מספר 1/19 – היתר מיוחד להטלת פסולת בים (העמקת אגן הנמל בין רציפים 21-23 בנמל אשדוד)
  דף אינטרנט לאתר המשרד להגנת הסביבה
 • היתר מס' 4/18 להטלת פסולת בים - חופי הקריות
  היתר להטלת פסולת בים מיום 01/07/2017
  דף אינטרנט לנוסח המלא באתר המשרד להגנת הסביבה
 • היתר מס' 7/17 להטלת פסולת בים - נמל חיפה
  היתר להטלת פסולת בים מיום 22/12/2017
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 8/17 להטלת פסולת בים - נמל אשדוד
  היתר להטלת פסולת בים מיום 22/12/2017
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 7/14 הארכה  להיתר הטלת פסולת בים - נמל הדרום
  הודעה על הארכה של היתר להטלת פסולת בים מיום 05/12/2017
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 13/14 הארכה  להיתר הטלת פסולת בים - נמל המפרץ
  הודעה על הארכה של היתר להטלת פסולת בים מיום 29/11/2017
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 13/14 הארכה מנהלית להיתר הטלת פסולת בים
  הודעה על הארכה טכנית של היתר להטלת פסולת בים מיום 30.07.2017
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 4/17 להטלת פסולת בים
  היתר להטלת פסולת בים מיום 07.05.2017
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מיוחד לחפירה תחזוקתית - נמל חיפה
  היתר להטלת פסולת בים מיום 21.08.2016
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מיוחד לחפירה תחזוקתית - נמל אשדוד
  היתר להטלת פסולת בים מיום 05.06.2016
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 13/14 להטלת פסולת בים (תיקון מס' 2)
  היתר להטלת פסולת בים מיום 22.05.2016
  מסמך pdfלנוסח המלא
  מסמך pdfלנספח
 • היתר מס' 7/14 להטלת פסולת בים
  היתר להטלת פסולת בים מיום 10.05.15
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 5/12 להטלת פסולת בים
  היתר להטלת פסולת בים מיום 19.03.15
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 7/12 להטלת פסולת בים (מעודכן)
  היתר להטלת פסולת בים מיום 13.05.13 
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 7/12 להטלת פסולת בים
  היתר להטלת פסולת בים מיום 30.12.12
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר מס' 5/12 להטלת פסולת בים
  היתר להטלת פסולת בים מיום 20.11.12
  מסמך pdfלנוסח המלא
 • היתר הטלה - הזנת חופי קריית חיים 2022
  היתר להטלת פסולת מיום מיום 01.04.22
  לנוסח המלא