מדיניות החברה

נמלי הים הם השער המסחרי העיקרי של מדינת ישראל והם משנעים כ- 98% ממטעני היצוא והיבוא. מערכת נמלים מודרנית בישראל, חיונית לצמיחת המשק ולרווחת הציבור- פיתוחה הוא יעד אסטרטגי לכלכלת ישראל, השואפת להגדיל את השתתפותה בסחר העולמי והאזורי. בהיותם שוכנים לאורך קו החוף, נמלי הים הינם בעלי השפעה על סביבתם. חברת נמלי ישראל רואה בשמירה על הסביבה ערך מרכזי .

המדיניות הסביבתית של חברת נמלי ישראל

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, המופקדת על פיתוח תשתיות הנמלים וניהול הנכסים בתחומם, מחויבת לערכי ההגנה על הסביבה במסגרת שיקוליה ומאמצת את עיקרון "פיתוח בר-קיימא", אשר משלב פיתוח לצרכי משק המדינה, שימוש מושכל במשאבי טבע והגנה על מערכות אקולוגיות.

במסגרת מימוש מטרותיה, חברת נמלי ישראל שואפת לפעול עפ"י העקרונות הבאים:

  • שילוב של שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות על תכניות הפיתוח של הנמלים ועל תפעול הנמלים בתחומים שבאחריותה ע"פ חוק
  • הקפדה על קיום הוראות החוק ונקיטת פעולות נוספות למזעור ההשפעות הסביבתיות של הנמלים, בין היתר ע"י שימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה
  • שימוש מושכל במשאבי טבע, צמצום יצירת פסולת ועידוד השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים;
  • שיתוף הקהילה בנושאים הנוגעים לתכניות הפיתוח וההשלכות הסביבתיות של פעילות הנמלים; 
  • פיתוח ויישום מערכות של ניהול סביבתי כולל בקרה ומעקב תקופתיים;
  • ייזום פרויקטים, סקרים ומחקרים וביצוע של פעולות ניטור שמטרתם הערכה ו/או צמצום של ההשפעות הסביבתיות של הנמלים; 
  • שקיפות ציבורית - פרסום מידע ודיווח סביבתי תקופתי; 
  • עידוד וככל האפשר הבטחת מחויבות של מפעילי הנמלים להטמעה ויישום של מדיניות סביבתית על פי העקרונות שלעיל.

במדורים הבאים תוכלו למצוא מידע רב על פעילותינו לשמירה על הסביבה.