חברת נמלי ישראל

 

 

ברוכים הבאים לאתר חברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י).

חברת נמלי ישראל מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים: נמל הדרום באשדוד, ונמל המפרץ בחיפה, לתועלת המשק ולקידום כלכלת ישראל. חברת נמלי ישראל מדורגת Aa1 (אופק יציב) ע"י חברת מדרוג ו- AAA ע"י מעלות, והכנסותיה מושקעות בפיתוח נמלי הים. תכניות הפיתוח שמבצעת החברה נועדו לתת  מענה לצרכי המשק בראיית הדורות באים, להבטיח את פקידתן של אניות הענק לאור השינויים הדרמטיים בגודל האניות ולמצות את הפוטנציאל הטמון במיקומה האסטרטגי של ישראל. יצירת תחרות בענף, עם הפעלתם של הנמלים החדשים, תבטיח  התייעלות ושיפור השירות לעוסקים בסחר החוץ. תכנית פיתוח הנמלים תציב את נמלי ישראל בשורה הראשונה של הנמלים באזור ותבטיח את מזעור תלותו של המשק הישראלי בנמלים זרים באזורנו הערוכים לקליטת האניות הגדולות. הקמת הנמלים החדשים נמצאת בשלבים מתקדמים.

דף אינטרנטלמידע על המיזמים

 בשנותיה הראשונות של החברה הושלמה ההקמה של מסוף  איתן בנמל אשדוד ונבנה מסוף המכולות הכרמל בנמל חיפה, והחברה מבצעת בשוטף שיקום ושדרוג של רציפים קיימים בנמלי חיפה אשדוד ואילת, לצד מיזמי תחבורה חיוניים בסביבת הנמלים והקמת מסוף רכבת למטענים.  בשנת 2006, גיבשה החברה בראיה ארוכת טווח, תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח הנמלים. הקמתם של הנמלים החדשים בחיפה ובאשדוד שאושרו לקידום ע"י ממשלת ישראל, בהובלת שר התחבורה , ח"כ ישראל כ"ץ. הקמת הנמלים החדשים חיונית לאיתנות  ולצמיחה של המשק הישראלי, הנשען כמעט לחלוטין על נמלי הים, והיא תתן מענה לגידול החזוי בסחר ובהתאמה לקיבולת הנמלית הנדרשת, וכן תאפשר את פקידתן של אניות הענק שנכנסו לקווי הסחר העולמיים ואשר אינן יכולות כיום לפקוד את נמלי ישראל. פיתוח נמלי הים יבטיח בנוסף את תפקודה המיטבי של מערכת הנמלים ואת שיפור השירות ללקוחות הנמלים - התעשייה הישראלית, היצואנים והיבואנים והספנות עם מימוש יעדה המרכזי של הרפורמה בנמלים -
קידום מערכת נמלים תחרותית, מודרנית ויעילה הודות ליצירת תחרות אמיתית בענף , כפי שהמליצה ועדת טרכטנברג, בהמלצותיה לקידום תחרות ולהורדת יוקר המחיה.

בראייה ארוכת טווח החלה החברה לאחרונה בהכנת תכנית אב אסטרטגית לשנת 2048 - שנת המאה למדינה, במטרה להעמיד אופק תשתיות לכלכלת ישראל.

דף אינטרנטלמידע על כל מיזמי הפיתוח והטכנולוגיה של החברה מיום הקמתה

ניהול הנכסים והתשתיות במרחב הנמלים

חברת נמלי ישראל החלה לפעול בפברואר 2005, במסגרת הרפורמה בנמלים שביצעה ממשלת ישראל, לפיה חדלה מלהתקיים רשות הנמלים ובמקומה החלו לפעול 4 חברות ממשלתיות חדשות - חברות לתפעול וניהול הנמלים בחיפה, אשדוד ובאילת, חברת מספנות ישראל בניהול פרטי  וחברת נמלי ישראל שהופקדה על פיתוח תשתיות הנמלים וניהול הנכסים בתחומם.  בראש החברה עומד דירקטוריון בן 9 חברים.

בנוסף על תפקידה המרכזי בתחום הקמת תשתיות נמליות חיוניות לצרכי המשק וקידום תחרות בענף, אחראית החברה על ניהול הנכסים והמקרקעין בתחום הנמלים, והיא שואפת לפעול במתכונת מודל ה- Landlord הרווח בנמלים המודרניים בעולם. מודל שעמד בבסיס השינוי המבני בנמלים, ומבוסס על עקרון ההפרדה בין פיתוח תשתיות לאומיות ,שנעשה ע"י זרוע של המדינה, לבין התפעול השוטף של  המסופים השונים במרחב הנמל, המתבצע על ידי חברות פרטיות מתחרות. הרציונל העומד בבסיס המודל הוא שהפעלה אופטימלית של התשתיות הנמליות ומתן רמת שירות גבוהה ללקוחות תוכל להתקיים רק בסביבה תחרותית , בה פועלים מספר "שחקנים" - שילוב של חברות גלובליות מהסקטור הפרטי, האמונות על מדדי שירות בסטנדרטים בינלאומיים לקידום תחרותיות והתייעלות בענף.  על פי המודל, המדינה היא זו שמחזיקה בבעלות על התשתית האסטרטגית - שלעולם לא תעבור לבעלות גורם פרטי. 

חברת נמלי ישראל רואה יעד מרכזי בהנחת התשתיות שיתנו מענה לסחר הישראלי ויאפשרו את הרחבת הפעילות העסקית במרחב הנמלים תוך ייעול השרשרת הלוגיסטית. ניהול הנכסים בתחומי הנמלים , כולל גם תכנון והקצאה של נכסים הדרושים להמשך הפעילות הנמלית, בראייה משקית ולאומית ארוכת טווח. החברה מעמידה לשימוש חברות הנמל, לתאגידים המורשים, ולגורמים שונים את המקרקעין ו/או המתקנים הנדרשים להפעלת המערכת הנמלית, מכשירה שטחים לוגיסטיים  בעורף הנמלים ואף הקימה את פארק נמלי ישראל - פארק תעשייה ולוגיסטיקה חדש בסמוך לנמל אשדוד ולנמל הדרום המוקם כעת.

דף אינטרנטלמידע אודות פארק נמלי ישראל והצטרפות לחברות שהבטיחו מקומן בפארק

קידמת הטכנולוגיה בשירות קהילת הים 

חברת נמלי ישראל רותמת את הטכנולוגיה לקידום מערכת נמלים יעילה, תחרותית ומתקדמת, ומובילה יחד עם חברות הנמל וגורמים נוספים, תוכנית רחבת היקף לשדרוג טכנולוגי.

בין הפרויקטים הבולטים שקידמה ומקדמת החברה:

  • פרויקט השער המודרני - החברה מקימה מתחמי שער מודרניים לנמלים במטרה להפוך את שערי הכניסה והיציאה של נמלי אשדוד וחיפה למתחם סופר מודרני אשר יניע במהירות את מערך ההובלה היבשתית, יקצר את שהייתם בנמל תוך שדרוג מערך הבקרה והאבטחה. מתחם שער מודרני שהוקם בנמל אשדוד משלב מערכות זיהוי , בקרה ואבטחה מתקדמות. פרויקט להקמת מתחם השער המודרני לנמל חיפה , שגובש עם חברת נמל חיפה החל בשנת 2016 ונמצא בשלבי סיום.
  • הטמעת מערכת מתקדמת לניהול מסופי מכולות (TOS) הושלמה. החברה קידמה שילובן של מערכות מתקדמות להפעלת מסופי מכולות בנמלי הים.
    מערכת זו שולבה בהצלחה בנמל אשדוד בשיתוף עם חברת הנמל. חברת נמל חיפה הטמיעה מערכת דומה באופן עצמאי. המערכת הממוחשבת מנהלת ומתכננת את פעילות מסופי המכולות משער הנמל עד לאנייה ובחזרה, עם ממשקים לקהיליית המשתמשים בהובלה הימית.
  • IPCS - מערכת קהילת הים בישראל (תס"ק ים) - חברת נמלי ישראל אחראית על ניהול ומימון פרויקט ייחודי לקידום תהליכי סחר ממוחשבי ם בקרב קהילת הים, המתבצע תחת מנהלת משותפת בראשות רשות המיסים  ורשות הספנות והנמלים.  במסגרת הפרויקט הוקמה ומורחבת, פלטפורמה טכנולוגית המשלבת את כל השותפים העסקיים בסחר הימי , באמצעות יצירת שפה אחידה מבוססת מסרים אלקטרונים, מגוון רחב של שירותים מקוונים ותהליכי סחר ממוחשבים מוסכמים בין כל חברי קהילת הים. הפרויקט הירוק , משפר את כושר התחרות של המשק הישראלי הודות לקיצור תהליכי השינוע והחיסכון בתשומות בתהליכי הסחר.


מסמך pdfלכתב ההסמכה

מסמך pdfתיקון דצמבר 2020

מסמך pdfקוד אתי

צילומים בדף הבית: קרונוס צילומי אוויר, רענן כהן, ורהפטיג-וניציאן, יכין ינקלביץ',אלבטרוס צילומי אויר