מבנה ארגוני

יושב ראש הדירקטוריון דירקטוריון החברה מנהל כללי מזכיר החברה מבקרת פנים יועצת משפטית דוברת ומנהלת פרסום והפקה מנהל הפעלת הנמלים החדשים מנהל הביטחון ראש לשכה ויועצת מנכ"ל מנהל סיכונים תפעול מחלקות ים מערך המכרזים מנהלת המסופים הפרטיים חטיבת מקרקעין וניהול נכסים חטיבת הנדסה חטיבת כספים וכלכלה אגף משאבי ניהול חטיבת התכנון האסטרטגי אגף מערכות מידע תעבורה ימית חיפה תעבורה ימית אשדוד