מיכל טוכלר אהרוני - סמנכ"ל תכנון אסטרטגי

מיכל טוכלר אהרוני מונתה לתפקיד סמנכ"ל תכנון  אסטרטגי בחברת נמלי ישראל בספטמבר 2017.

טוכלר  אהרוני כיהנה לפני מינוייה כראש אגף תכנון סטטוטורי בחברה, היא בעלת תואר שני (מגיסטר) בתכנון ערים ואזורים, מהטכניון, בהתמחות בפרוייקטים תחבורתיים ובהשפעותיהם על שימושי  קרקע.
בין היתר הייתה אחראית להכנה ולאישור של התכניות הסטטוטוריות וההיתרים לנמלים החדשים - נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד. 

לפני כן שימשה כממונה על התכנון הסטטוטורי ברכבת ישראל בתקופת רשות הנמלים והרכבות.